Η πιο ιδιαίτερη κατηγορία μαξιλαριών που καθιστά απαραίτητη την χρήση πατρόν.
Η πολύχρονη πείρα μας στο χώρο μας δίνει την δυνατότητα να αντεπεξέλθουμε με μεγάλη επιτυχία στις απαιτήσεις σας.